حریم خصوصی:
تمامی کاربران یووی کلا پس از ثبت نام اطلاعات شخصی خود از قبیل اطلاعات شناسنامه ای و آدرس و شماره تلفن و اطلاعات بانکی خود را در اختیار یووی کلا قرار میدهند که از این اطلاعات تنها جهت ارائه خدمات به مشتریان استفاده خواهد شد و حفظ اطلاعات شخصی کاربران در اولویت امنیت یووی کلا قرار دارد.

ویرایش مشخصات:
کاربران میتوانند با ورود به صفحه شخصی خود در یووی کلا اقدام به ویرایش مشخصات خود کنند.